Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Битовнит — образец 0133, снимка © НПМ
Битовнит — образец 0133, снимка © НПМ

Битовнитобразец 0133

Произход

Централна Америка
Мексико
Битовнит — образец 0133, карта на находището
Данни

Тегло: 2.00 ct; размери: 10.12 | 8.12 | 5.22 mm; форма: круша; цвят: много светложълт; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.

Други образци
Битовнит — образец 0284Битовнит — образец 0484

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на анортита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 10:90 до 30:70.