Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Битовнит — образец 0484, снимка © НПМ
Битовнит — образец 0484, снимка © НПМ

Битовнитобразец 0484

Произход

Централна Америка
Мексико
Битовнит — образец 0484, карта на находището
Данни

Тегло: 0.62 ct; размери: 6.20 | 6.05 | 3.47 mm; форма: възглавница триъгълник; цвят: много светложълт; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра шлифовка стил брилянт. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.

Други образци
Битовнит — образец 0133Битовнит — образец 0284

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на анортита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 10:90 до 30:70.