Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Битовнит — образец 0284, снимка © НПМ
Битовнит — образец 0284, снимка © НПМ

Битовнитобразец 0284

Произход

Централна Америка
Мексико
Битовнит — образец 0284, карта на находището
Данни

Тегло: 2.28 ct; размери: 10.27 | 8.10 | 5.44 mm; форма: круша; цвят: много светложълт; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Гари Айзенберг, Ноксвил, Тенеси.

Други образци
Битовнит — образец 0133Битовнит — образец 0484

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на анортита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 10:90 до 30:70.