Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Гошенит — образец 0187, снимка © НПМ
Гошенит — образец 0187, снимка © НПМ

Гошенитобразец 0187

Произход

без данни за находище
Данни

Тегло: 2.36 ct; размери: 10.01 | 7.98 | 4.04 mm; форма: осмоъгълник; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; степенчат стил шлифовка.

Други образци
Гошенит — образец 0194

Още информация от ‘Класификация’


Почти безцветна разновидност на берила. Описан от Гошън, окръг Хампшър, Масачузетс, САЩ.