Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Гошенит


Селектор за бърза навигация

Гошенит

Почти безцветна разновидност на берила. Описан от Гошън, окръг Хампшър, Масачузетс, САЩ.

Виж:
Гошенит — образец 0187
Гошенит — образец 0187, снимка © НПМ

Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0194 — 1.61 ct, Бразилия; 0187 — 2.36 ct, без данни за находище.


Изглед галерия