Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Гошенит — образец 0194, снимка © НПМ
Гошенит — образец 0194, снимка © НПМ

Гошенитобразец 0194

Произход

Южна Америка
Бразилия
Гошенит — образец 0194, карта на находището
Данни

Тегло: 1.61 ct; размери: 8.80 | 6.02 | 4.86 mm; форма: овал; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка.

Други образци
Гошенит — образец 0187

Още информация от ‘Класификация’


Почти безцветна разновидност на берила. Описан от Гошън, окръг Хампшър, Масачузетс, САЩ.