Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Ортоклаз — образец 0259, снимка © НПМ
Ортоклаз — образец 0259, снимка © НПМ

Ортоклазобразец 0259

Произход

Източна Африка
Танзания
Ортоклаз — образец 0259, карта на находището
Данни

Тегло: 0.71 ct; размери: 5.57 | 5.54 | 4.26 mm; форма: осмоъгълник; цвят: светложълт; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Eight’ [ъгълът на павилиона променен на 44.00] на Глен и Марта Варгас, много добра шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Ортоклаз — образец 0352Ортоклаз — образец 0478

Още информация от ‘Класификация’


Чест фелдшпат от гранити, гранитни пегматити и сиенити; в кухини в базалти; в метаморфни скали (Anthony et al., 2001—2005).