Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Ортоклаз


Селектор за бърза навигация

Ортоклаз

Клас: Силикати
Група: Фелдшпат

Разновидности | Имена:

Чест фелдшпат от гранити, гранитни пегматити и сиенити; в кухини в базалти; в метаморфни скали (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: ‘Orthoklas’ Breithaupt, J. F. A., 1823. Feldspath. Orthoklas — Vollständige Charakteristik des Mineral-Systems, Arnoldischen Buchhandlung, Dresden: 271—272 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: неизвестно.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от гръцки за прав и счупване, в алюзия към ъгъла на разцепване.

Разпространение: Австрия: Тирол; Германия; Италия; Мадагаскар; Мексико; Русия: до Екатеринбург, Урал; САЩ; Швейцария (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

KAlSi3O8

Основни елементи: кислород (O), алуминий (Al), силиций (Si), калий (K).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: кристалите обикновено къси призматични по [100] или [001], плосковидни по [010], до 20 cm; зърнести, масивни. Срастване: често като прости, контактни или проникващи двойници, съгласно карлсбадския, бавенов или манебахов закон (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {001} и {010}; деления по {100}, {110}, {110} и {201} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 6 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 2.54—2.61 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма. Радиоактивност: GRapi 200.97.

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял, сив, бледожълт, червен, зелен; безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.518—1.536 — анизотропен [двуосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.005—0.008. Разсейване: 0.012. Плеохроизъм: слаб.

Материал от ‘Хранилище’

15 образци: 0259 — 0.71 ct, Танзания; 0352 — 0.94 ct, Танзания; 0478 — 1.67 ct, Бразилия; 0131 — 1.00 ct, Индия; 0132 — 1.06 ct, Индия; 0162 — 0.85 ct, Индия; 0163 — 1.00 ct, Индия; 0106 — 4.04 ct, Индия; 0095 — 3.90 ct, Индия; 0099 — 3.06 ct, Индия; 0092 — 0.82 ct, Шри Ланка; 0093 — 0.76 ct, Шри Ланка; 0096 — 3.50 ct, Индия; 0366 — 1.37 ct, Индия; 0360 — 13.30 ct, без точно находище [Африка].


Изглед галерия