Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Ортоклаз — образец 0478, снимка © НПМ
Ортоклаз — образец 0478, снимка © НПМ

Ортоклазобразец 0478

Произход

Южна Америка
Бразилия
Ортоклаз — образец 0478, карта на находището
Данни

Тегло: 1.67 ct; размери: 12.48 | 4.41 | 3.71 mm; форма: осмоъгълник; цвят: светложълт; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра степенчат стил шлифовка.

Други образци
Ортоклаз — образец 0259Ортоклаз — образец 0352

Още информация от ‘Класификация’


Чест фелдшпат от гранити, гранитни пегматити и сиенити; в кухини в базалти; в метаморфни скали (Anthony et al., 2001—2005).