Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Индиголит — образец 0498, снимка © НПМ
Индиголит — образец 0498, снимка © НПМ

Индиголитобразец 0498

Произход

Източна Африка
Мозамбик
Индиголит — образец 0498, карта на находището
Данни

Тегло: 0.25 ct; размери: 4.14 | 4.11 | 2.44 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмно много наситено зеленикаво син; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Eight’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Индиголит — образец 0043Индиголит — образец 0548Индиголит — образец 0083Индиголит — образец 0134Индиголит — образец 0139Индиголит — образец 0140Индиголит — образец 0338Индиголит — образец 0339Индиголит — образец 0732Индиголит — образец 0105Индиголит — образец 0329Индиголит — образец 0330

Още информация от ‘Класификация’


Синя разновидност на някои видове турмалини, обикновено на елбаит. Чисто синьото е много рядко и повечето индиголити са в синьо-зелен цвят.