Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Сподумен — образец 0443, снимка © НПМ
Сподумен — образец 0443, снимка © НПМ

Сподуменобразец 0443

Произход

без точно находище [Африка]
Данни

Тегло: 5.07 ct; размери: 10.17 | 9.18 | 7.34 mm; форма: възглавница; цвят: много светло жълтеникавозелен; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка.

Други образци
Сподумен — образец 0454

Още информация от ‘Класификация’


Честа съставка на богати на литий гранитни пегматити; в гнайси (Anthony et al., 2001—2005).