Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Сподумен


Селектор за бърза навигация

Сподумен

Клас: Силикати
Група: Пироксен

Разновидности | Имена:

Честа съставка на богати на литий гранитни пегматити; в гнайси (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: d’Andrada, J. B., 1800. Kurze Angabe der Eigenschaften und Kennzeichen einiger neuen Fossilien aus Schweden und Norwegen, nebst einigen chemischen Bemerkungen über dieselben — Allgemeines Journal der Chemie 4: 30—31 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: мините Утьо, Утьо, лен Сьодерманланд, Швеция.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от гръцки за сведен до пепел, загатващо за сивкавобялата маса, която се образува, когато минералът е запален.

Разпространение: Афганистан: Лагман; Бразилия: Минас Жерайс; Зимбабве; Мадагаскар; САЩ: от района на Пала, окръг Сан Диего, Калифорния; при Хиденит, окръг Александър, Северна Каролина; Швеция (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

LiAlSi2O6

Основни елементи: литий (Li), кислород (O), алуминий (Al), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: кристалите призматични, обикновено сплеснати и набраздени, до 12.5 m и 54 тона; често масивни. Срастване: често по {100} (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: добра по {110}; дели се по {100}, {010} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 179). Твърдост: 6—7 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 3.15—3.21 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: флуоресцира жълто, оранжево или розово под ултравиолетова светлина (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: безцветен, зеленикавобял, сивкавобял, жълтеникавозелен, изумруденозелен, жълт, розов, виолетов, може да бъде двуцветен; безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Arem, 1987: 179). Показател на лъчепречупване: 1.657—1.681 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.014—0.016. Разсейване: 0.017 (Arem, 1987: 179). Плеохроизъм: X = пурпурно до зелено; Z = безцветен (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

3 образци: 0454 — 9.40 ct, без точно находище [Африка]; 0443 — 5.07 ct, без точно находище [Африка]; 0146 — 7.25 ct, Афганистан.


Изглед галерия