Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Шпинел — образец 0597, снимка © НПМ
Шпинел — образец 0597, снимка © НПМ

Шпинелобразец 0597

Произход

Източна Африка
Танзания
Шпинел — образец 0597, карта на находището
Данни

Тегло: 0.06 ct; размери: 2.62 | 2.26 | 1.53 mm; форма: шестоъгълник; цвят: светловиолетов; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Hexamixtum S 41-32’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Шпинел — образец 0477Шпинел — образец 0496Шпинел — образец 0608Шпинел — образец 0014Шпинел — образец 0456Шпинел — образец 0664Шпинел — образец 0041Шпинел — образец 0462Шпинел — образец 0658

Още информация от ‘Класификация’


Чест минерал, образуван като акцесорен при високи температури в магмени скали, главно базалти, кимберлити, перидотити и в ксенолити; в местни метаморфни богати на алуминий шисти, в регионално и контактно метаморфозирали варовици (Anthony et al., 2001—2005). Най-големите образци включват: Самарски шпинел, над 500 карата, съхраняван в Централната банка на Иран, Техеран; 398.72 каратов червен шпинел, закупен в Китай през 1676 г. и съхраняван в Елмазния фонд, Москва; рубинът на Тимур, 361 карата, част от кралските бижута на Обединеното кралство.