Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хесонит — образец 0639, снимка © НПМ
Хесонит — образец 0639, снимка © НПМ

Хесонитобразец 0639

Произход

Източна Африка
Танзания
Хесонит — образец 0639, карта на находището
Данни

Тегло: 1.44 ct; размери: 8.78 | 5.10 | 3.35 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено оранжево-червен; много леко кафеникав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Octangulum’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Хесонит — образец 0659Хесонит — образец 0210Хесонит — образец 0642

Още информация от ‘Класификация’


Известен също като ‘канелен камък’; златистооранжева разновидност на гросулара.