Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Хесонит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Хесонит — образци [изглед галерия]


Известен също като ‘канелен камък’; златистооранжева разновидност на гросулара.
Хесонит — образец 0659
0659
Шри Ланка
Хесонит — образец 0210
0210
Мексико
Хесонит — образец 0639
0639
Танзания
Хесонит — образец 0642
0642
Шри Ланка

Хесонит — образци — 4
страница 1