Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хесонит — образец 0659, снимка © НПМ
Хесонит — образец 0659, снимка © НПМ

Хесонитобразец 0659

Произход

Южна Азия
Шри Ланка
Хесонит — образец 0659, карта на находището
Данни

Тегло: 1.33 ct; размери: 7.18 | 5.19 | 3.96 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмночервен; наситен; чистота: полупрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Octangulum’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Хесонит — образец 0210Хесонит — образец 0639Хесонит — образец 0642

Още информация от ‘Класификация’


Известен също като ‘канелен камък’; златистооранжева разновидност на гросулара.