Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Корнерупин — образец 0644, снимка © НПМ
Корнерупин — образец 0644, снимка © НПМ

Корнерупинобразец 0644

Произход

Южна Азия
Шри Ланка
Корнерупин — образец 0644, карта на находището
Данни

Тегло: 0.44 ct; размери: 5.33 | 4.64 | 3.14 mm; форма: шестоъгълник; цвят: тъмно жълтеникавозелен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Hexamixtum S 41-32’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Корнерупин — образец 0427Корнерупин — образец 0104Корнерупин — образец 0436Корнерупин — образец 0453

Още информация от ‘Класификация’


В богати на бор магмени и седиментни скали; в метаморфозирали анортозитни комплекси (Anthony et al., 2001—2005).