Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Корнерупин


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Корнерупин — образци [изглед галерия]


В богати на бор магмени и седиментни скали; в метаморфозирали анортозитни комплекси (Anthony et al., 2001—2005).
Корнерупин — образец 0427
0427
Шри Ланка
Корнерупин — образец 0104
0104
Шри Ланка
Корнерупин — образец 0436
0436
Шри Ланка
Корнерупин — образец 0453
0453
Мадагаскар
Корнерупин — образец 0644
0644
Шри Ланка

Корнерупин — образци — 5
страница 1