Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Диамант


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Диамант — образци [изглед галерия]


Формира се главно в тръби, по-рядко в дайки, дълбоко вкоренени, с вулканичен произход, състоящи се от кимберлит или лампроит и в наноси, образувани от тяхното изветряне. В карбонатни ахондрити и железни метеорити; може да се образува от удара (Anthony et al., 2001—2005). Известни диаманти: Златен юбилей, 545.65 карата, най-големият полиран камък, шлифован от Габриел Толковски, сега част от короната на Тайланд, намира се в Банкок; Кулинан I, известен още като Голямата звезда на Африка, тежи 530.4 карата и е монтиран в Скиптъра с кръста, част от кралските бижута на Обединеното кралство; Кох-и-нор, който в момента е 105.60 карата, също е с останалата част на кралските бижута; Черният диамант Орлов, също така известен като Окото на Брама, 67.50 карата.
Диамант — образец 0314
0314
Африка
Диамант — образец 0315
0315
Африка
Диамант — образец 0599
0599
Африка

Диамант — образци — 3
страница 1