Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Диамант — образец 0314, снимка © НПМ
Диамант — образец 0314, снимка © НПМ

Диамантобразец 0314

Произход

без точно находище [Африка]
Данни

Тегло: 0.03 ct; размери: 2.00 | 2.00 | 1.17 mm; форма: кръг; цвят: безцветен; чистота: VVS2; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много малък, много чист образец; добра шлифовка стил брилянт.

Други образци
Диамант — образец 0315Диамант — образец 0599

Още информация от ‘Класификация’


Формира се главно в тръби, по-рядко в дайки, дълбоко вкоренени, с вулканичен произход, състоящи се от кимберлит или лампроит и в наноси, образувани от тяхното изветряне. В карбонатни ахондрити и железни метеорити; може да се образува от удара (Anthony et al., 2001—2005). Известни диаманти: Златен юбилей, 545.65 карата, най-големият полиран камък, шлифован от Габриел Толковски, сега част от короната на Тайланд, намира се в Банкок; Кулинан I, известен още като Голямата звезда на Африка, тежи 530.4 карата и е монтиран в Скиптъра с кръста, част от кралските бижута на Обединеното кралство; Кох-и-нор, който в момента е 105.60 карата, също е с останалата част на кралските бижута; Черният диамант Орлов, също така известен като Окото на Брама, 67.50 карата.