Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Аметист


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Аметист — образци [изглед галерия] (страница 2)


Виолетова разновидност на кварца. Цветът е причинен от железни примеси в диапазон от десетки до стотици части на милион.
Аметист — образец 0612
0612
Уругвай
Аметист — образец 0344
0344
Уругвай
Аметист — образец 0402
0402
без точно находище
Аметист — образец 0224
0224
Бразилия
Аметист — образец 0368
0368
без точно находище
Аметист — образец 0091
0091
Замбия
Аметист — образец 0193
0193
без точно находище
Аметист — образец 0199
0199
без точно находище
Аметист — образец 0232
0232
без точно находище
Аметист — образец 0169
0169
Замбия

Аметист — образци — 31
първа предишна страница 2 от 4 следваща последна