Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Празиолит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Празиолит — образци [изглед галерия]


Зелена разновидност на кварца.
Празиолит — образец 0252
0252
Бразилия
Празиолит — образец 0256
0256
Бразилия
Празиолит — образец 0369
0369
Бразилия
Празиолит — образец 0388
0388
Бразилия
Празиолит — образец 0411
0411
Бразилия
Празиолит — образец 0421
0421
Бразилия
Празиолит — образец 0751
0751
Бразилия
Празиолит — образец 0754
0754
Бразилия
Празиолит — образец 0024
0024
Бразилия
Празиолит — образец 0759
0759
Бразилия

Празиолит — образци — 17
страница 1 от 2 следваща последна