Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Празиолит — образец 0252, снимка © НПМ
Празиолит — образец 0252, снимка © НПМ

Празиолитобразец 0252

Произход

Южна Америка
Бразилия
Празиолит — образец 0252, карта на находището
Данни

Тегло: 1.14 ct; размери: 8.07 | 6.12 | 3.96 mm; форма: овал; цвят: умерено тъмно жълтеникавозелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка. Ново намерен.

Други образци
Празиолит — образец 0256Празиолит — образец 0369Празиолит — образец 0388Празиолит — образец 0411Празиолит — образец 0421Празиолит — образец 0751Празиолит — образец 0754Празиолит — образец 0024Празиолит — образец 0759Празиолит — образец 0012Празиолит — образец 0290Празиолит — образец 0707Празиолит — образец 0708Празиолит — образец 0711Празиолит — образец 0217Празиолит — образец 0661

Още информация от ‘Класификация’


Зелена разновидност на кварца.