Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Празиолит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Празиолит — образци [изглед галерия] (страница 2)


Зелена разновидност на кварца.
Празиолит — образец 0012
0012
Бразилия
Празиолит — образец 0290
0290
Бразилия
Празиолит — образец 0707
0707
Бразилия
Празиолит — образец 0708
0708
Бразилия
Празиолит — образец 0711
0711
Танзания
Празиолит — образец 0217
0217
Бразилия
Празиолит — образец 0661
0661
Бразилия

Празиолит — образци — 17
първа предишна страница 2 от 2