Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Опал


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Опал — образци [изглед галерия]


Счита се за вид минерал по исторически причини; не e истински минерал в приетия смисъл на думата, тъй като е съставен или от кристобалит и/или тридимит, или от аморфен силициев диоксид; седиментен и вторичен от промяната на магмени екструзивни скали с високо съдържание на силиций. Известни са образци с тегло от 2610 карата (Arem, 1987: 139).
Опал — образец 0376
0376
Мексико
Опал — образец 0417
0417
Мексико
Опал — образец 0167
0167
Мексико
Опал — образец 0412
0412
Мексико
Опал — образец 0211
0211
Мексико
Опал — образец 0227
0227
Мексико
Опал — образец 0544
0544
Мадагаскар
Опал — образец 0722
0722
Мексико
Опал — образец 0229
0229
Мадагаскар
Опал — образец 0264
0264
Мадагаскар

Опал — образци — 40
страница 1 от 4 следваща последна