Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Диаспор


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Диаспор — образци [изглед галерия]


Краен продукт на диагенеза в залежи на боксит, формирани от тропическо изветряване на алуминиево-силикатни скали; от хидротермална промяна на алуминиеви минерали; хидротермален минерал в някои алкални пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Най-големият фасетиран образец е 157.66 каратов от Турция (Arem, 1987: 82).
Диаспор — образец 0209
0209
Турция
Диаспор — образец 0464
0464
Турция
Диаспор — образец 0219
0219
Турция

Диаспор — образци — 3
страница 1