Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Диаспор — образец 0464, снимка © НПМ
Диаспор — образец 0464, снимка © НПМ

Диаспоробразец 0464

Произход

Югозападна Азия
Турция
Диаспор — образец 0464, карта на находището
Данни

Тегло: 0.76 ct; размери: 6.43 | 5.86 | 2.66 mm; форма: овал; цвят: светло жълтеникавозелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; смесен стил шлифовка с голям прозорец.

Други образци
Диаспор — образец 0209Диаспор — образец 0219

Още информация от ‘Класификация’


Краен продукт на диагенеза в залежи на боксит, формирани от тропическо изветряване на алуминиево-силикатни скали; от хидротермална промяна на алуминиеви минерали; хидротермален минерал в някои алкални пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Най-големият фасетиран образец е 157.66 каратов от Турция (Arem, 1987: 82).