Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Магнезит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Магнезит — образци [изглед галерия]


Първичен минерал в магмени или седиментни скали; формиран от метаморфизъм или промяна на серпентин и перидотит; рядък в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки. Най-големият фасетиран камък е 134.5 каратов от Бразилия (Arem, 1987: 127).
Магнезит — образец 0164
0164
Бразилия
Никелов магнезит — образец 0130
0130
без точно находище

Магнезит — образци — 2
страница 1