Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Магнезит — образец 0164, снимка © НПМ
Магнезит — образец 0164, снимка © НПМ

Магнезитобразец 0164

Произход

Южна Америка
Бразилия
Магнезит — образец 0164, карта на находището
Данни

Тегло: 4.86 ct; размери: 11.55 | 9.62 | 6.01 mm; форма: осмоъгълник; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Още информация от ‘Класификация’


Първичен минерал в магмени или седиментни скали; формиран от метаморфизъм или промяна на серпентин и перидотит; рядък в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки. Най-големият фасетиран камък е 134.5 каратов от Бразилия (Arem, 1987: 127).