Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Хамбергит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Хамбергит — образци [изглед галерия]


Рядък акцесорен минерал в гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки. Най-големият фасетиран камък е 40.2 каратов (Arem, 1987: 109).
Хамбергит — образец 0489
0489
Мианмар
Хамбергит — образец 0499
0499
Мианмар
Хамбергит — образец 0487
0487
Мианмар

Хамбергит — образци — 3
страница 1