Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хамбергит — образец 0487, снимка © НПМ
Хамбергит — образец 0487, снимка © НПМ

Хамбергитобразец 0487

Произход

Югоизточна Азия
Мианмар
Хамбергит — образец 0487, карта на находището
Данни

Тегло: 0.28 ct; размери: 8.34 | 2.59 | 1.87 mm; форма: правоъгълник; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра степенчат стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Хамбергит — образец 0489Хамбергит — образец 0499

Още информация от ‘Класификация’


Рядък акцесорен минерал в гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки. Най-големият фасетиран камък е 40.2 каратов (Arem, 1987: 109).