Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хамбергит — образец 0489, снимка © НПМ
Хамбергит — образец 0489, снимка © НПМ

Хамбергитобразец 0489

Произход

Югоизточна Азия
Мианмар
Хамбергит — образец 0489, карта на находището
Данни

Тегло: 0.26 ct; размери: 5.15 | 3.86 | 2.54 mm; форма: овал; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Хамбергит — образец 0499Хамбергит — образец 0487

Още информация от ‘Класификация’


Рядък акцесорен минерал в гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки. Най-големият фасетиран камък е 40.2 каратов (Arem, 1987: 109).