Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Фенакит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Фенакит — образци [изглед галерия]


В пегматити, грейзени и алпийски и хидротермални жили (Anthony et al., 2001—2005).
Фенакит — образец 0490
0490
Мадагаскар
Фенакит — образец 0491
0491
Мадагаскар
Фенакит — образец 0492
0492
Мадагаскар
Фенакит — образец 0493
0493
Мадагаскар

Фенакит — образци — 4
страница 1