Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Фенакит — образец 0492, снимка © НПМ
Фенакит — образец 0492, снимка © НПМ

Фенакитобразец 0492

Произход

Източна Африка
Мадагаскар
Фенакит — образец 0492, карта на находището
Данни

Тегло: 0.64 ct; размери: 6.23 | 4.81 | 3.47 mm; форма: овал; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра португалски стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Фенакит — образец 0490Фенакит — образец 0491Фенакит — образец 0493

Още информация от ‘Класификация’


В пегматити, грейзени и алпийски и хидротермални жили (Anthony et al., 2001—2005).