Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Фенакит — образец 0493, снимка © НПМ
Фенакит — образец 0493, снимка © НПМ

Фенакитобразец 0493

Произход

Източна Африка
Мадагаскар
Фенакит — образец 0493, карта на находището
Данни

Тегло: 0.78 ct; размери: 6.37 | 4.58 | 3.56 mm; форма: правоъгълник; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра шлифовка стил радиант. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Фенакит — образец 0490Фенакит — образец 0491Фенакит — образец 0492

Още информация от ‘Класификация’


В пегматити, грейзени и алпийски и хидротермални жили (Anthony et al., 2001—2005).