Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Серия пироп-алмандин


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Серия пироп-алмандин — образци [изглед галерия]


Междинен по състав между пироп и алмандин; включва т. нар. родолит.
Серия пироп-алмандин — образец 0141
0141
Танзания
Серия пироп-алмандин — образец 0125
0125
Танзания
Серия пироп-алмандин — образец 0005
0005
Танзания
Серия пироп-алмандин — образец 0621
0621
Танзания
Родолит — образец 0647
0647
Източна Африка
Родолит — образец 0660
0660
Източна Африка
Родолит — образец 0308
0308
Танзания
Родолит — образец 0341
0341
Танзания
Родолит — образец 0262
0262
Източна Африка
Родолит — образец 0001
0001
Източна Африка

Серия пироп-алмандин — образци — 14
страница 1 от 2 следваща последна