Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Хелиодор


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Хелиодор — образци [изглед галерия]


Златистожълта разновидност на берила.
Хелиодор — образец 0527
0527
Бразилия
Хелиодор — образец 0022
0022
Бразилия
Хелиодор — образец 0428
0428
Бразилия
Хелиодор — образец 0497
0497
Бразилия
Хелиодор — образец 0483
0483
Бразилия
Хелиодор — образец 0526
0526
Бразилия
Хелиодор — образец 0426
0426
Бразилия
Хелиодор — образец 0529
0529
Бразилия
Хелиодор — образец 0520
0520
Бразилия
Хелиодор — образец 0507
0507
Бразилия

Хелиодор — образци — 10
страница 1