Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хелиодор — образец 0527, снимка © НПМ
Хелиодор — образец 0527, снимка © НПМ

Хелиодоробразец 0527

Произход

Южна Америка
Бразилия
Хелиодор — образец 0527, карта на находището
Данни

Тегло: 0.44 ct; размери: 6.29 | 5.24 | 3.27 mm; форма: овал; цвят: умерено оранжев; много леко кафеникав; чистота: леко включен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Леко включен образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Хелиодор — образец 0022Хелиодор — образец 0428Хелиодор — образец 0497Хелиодор — образец 0483Хелиодор — образец 0526Хелиодор — образец 0426Хелиодор — образец 0529Хелиодор — образец 0520Хелиодор — образец 0507

Още информация от ‘Класификация’


Златистожълта разновидност на берила.