Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хелиодор — образец 0529, снимка © НПМ
Хелиодор — образец 0529, снимка © НПМ

Хелиодоробразец 0529

Произход

Южна Америка
Бразилия
Хелиодор — образец 0529, карта на находището
Данни

Тегло: 0.49 ct; размери: 6.02 | 5.07 | 3.67 mm; форма: овал; цвят: светложълт; много леко кафеникав; чистота: леко включен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Леко включен образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Хелиодор — образец 0527Хелиодор — образец 0022Хелиодор — образец 0428Хелиодор — образец 0497Хелиодор — образец 0483Хелиодор — образец 0526Хелиодор — образец 0426Хелиодор — образец 0520Хелиодор — образец 0507

Още информация от ‘Класификация’


Златистожълта разновидност на берила.