English | Български

Куратори: доц. д-р Димитър Узунов, д-р Сълза Палпурина, Ирина Герасимова, Надежда Апостолова-Стоянова; консултант: д-р Димитър Димитров

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща: , ,

Хербариум BNHM

Хербариум BNHM

През 2021 хербариумът на НПМ-БАН е регистриран в Index Herbariorum с акроним BNHM с две колекции — висши растения и лишеи. Колекцията от висши растения съдържа над 5000 хербарийни образци. Колекцията от лишеи е една от най-богатите в страната с над 3000 образеца, в много добро състояние и добре организирана.

През 2020 за хербариума е изградено ново хранилище, в което двете колекции са реорганизирани и се съхраняват при подходящи условия. В рамките на проекта DiSSCo-BG предстои дигитализиране на хербариума.