English | Български

Куратори: доц. д-р Латинка Христова, доц. д-р Георги Марков, д-р Надежда Карастоянова, Ралица Богданова

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща: , , ,

Колекция Фосилни, субфосилни бозайници и палеоантропология

Колекцията от фосилни, субфосилни бозайници и палеоантропология, съхранявани в основната сграда на музея (София) включва към 4500 образци (кости, фрагменти от кости или цели скелети) от фосилни (палеогенски, късномиоценски, плиоценски и плейстоценски) бозайници от повече от 80 вида; над 500 бр. палеоантропологични останки; над 5500 образци от субфосилни бозайници (изкопаеми кости от холоцена) от тридесетина вида и домашни форми.