Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Диамант


Селектор за бърза навигация

Диамант

Клас: Елементи

Формира се главно в тръби, по-рядко в дайки, дълбоко вкоренени, с вулканичен произход, състоящи се от кимберлит или лампроит и в наноси, образувани от тяхното изветряне. В карбонатни ахондрити и железни метеорити; може да се образува от удара (Anthony et al., 2001—2005). Известни диаманти: Златен юбилей, 545.65 карата, най-големият полиран камък, шлифован от Габриел Толковски, сега част от короната на Тайланд, намира се в Банкок; Кулинан I, известен още като Голямата звезда на Африка, тежи 530.4 карата и е монтиран в Скиптъра с кръста, част от кралските бижута на Обединеното кралство; Кох-и-нор, който в момента е 105.60 карата, също е с останалата част на кралските бижута; Черният диамант Орлов, също така известен като Окото на Брама, 67.50 карата.
Диамант — образец 0315
Диамант — образец 0315, снимка © НПМ

Оригинално описание: неизвестно [праисторическо].

Типово находище: неизвестно [праисторическо].

Типов материал: Национален музей по естествена история, Париж, Франция, Haüy 6599 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: от старогръцката дума αδάμας (адамас), означаваща непобедим, неукротим; твърдо вещество.

Разпространение: многобройни находища в целия свят. Австралия: тръбата Аргайл в областта Кимбърли; Ангола: важно сегашно алувиално производство от провинция Лунда Норте; Ботсвана; Бразилия: Минас Жерайс, района около Диамантина; Индия; Канада: Северозападните територии, мините Диавик и Екати; Китай: провинции Ляонин и Шандун; Конго: провинция Касаи; Русия: Република Саха, от тръбите Мир, Удачная, Юбилейная; Сиера Леоне; Южна Африка: Оранжевата река, реката Ваал и по крайбрежието на север в Намибия, в няколко тръби около Кимбърли (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

C

Основни елементи: въглерод (C).

Кристални данни

Кристалография: изометрична — хексаоктаедричен. Кристален хабитус: най-често октаедричен, кристали до 10 cm или повече, също додекаедричен, тетраедричен, и кубичен. Срастване: контактни двойници с {111} като равнина на срастване; обикновено изравнени по {111}; като проникващи двойници, може да са повторени (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена {111} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 10 (Arem, 1987: 79). Плътност: 3.5—3.53 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: понякога флуоресцентен и фосфоресцентен. Други: има най-високата топлопроводимост от всички известни вещества (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бледожълт до наситеножълт, кафяв, бял, синьо-бял; по-рядко в оранжево, розово, зелено, синьо, червено, сиво до черно (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: диамантен до маслен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 2.417—2.419 — изотропен (Lazzarelli, 2012). Разсейване: силно; 0.044 (Arem, 1987: 79). Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

3 образци: 0314 — 0.03 ct, без точно находище [Африка]; 0315 — 0.03 ct, без точно находище [Африка]; 0599 — 0.04 ct, без точно находище [Африка].


Изглед галерия