Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Ахат


Селектор за бърза навигация

Ахат

Разновидност на халцедона със слоеста структура.

Ахат — образец 0620
Ахат — образец 0620, снимка © НПМ

Материал от ‘Хранилище’

20 образци: 0619 — 3.92 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0620 — 3.78 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0119 — 4.42 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0124 — 4.37 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0382 — 2.04 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0371 — 2.57 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0372 — 2.68 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0392 — 2.64 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0393 — 2.53 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0324 — 3.95 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0325 — 4.02 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0611 — 23.20 ct, САЩ, Монтана, река Йелоустоун; 0258 — 0.98 ct, без точно находище [Африка]; 0419 — 0.38 ct, без точно находище [Африка]; 0111 — 2.70 ct, без точно находище [Африка]; 0112 — 3.00 ct, без точно находище [Африка]; 0250 — 1.43 ct, без точно находище [Африка]; 0321 — 2.60 ct, Бразилия; 0322 — 2.25 ct, Бразилия; 0696 — 1.04 ct, без точно находище [Африка].


Изглед галерия