Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Ахат


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Ахат — образец 0250, снимка © НПМ
Ахат — образец 0250, снимка © НПМ

Ахатобразец 0250

Произход

без точно находище [Африка]
Данни

Тегло: 1.43 ct; размери: 7.36 | 7.34 | 5.24 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено много леко синкаво зелен; леко сивкав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Eight’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Ахат — образец 0619Ахат — образец 0620Ахат — образец 0119Ахат — образец 0124Ахат — образец 0382Ахат — образец 0371Ахат — образец 0372Ахат — образец 0392Ахат — образец 0393Ахат — образец 0324Ахат — образец 0325Ахат — образец 0611Ахат — образец 0258Ахат — образец 0419Ахат — образец 0111Ахат — образец 0112Ахат — образец 0321Ахат — образец 0322

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на халцедона със слоеста структура.