Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Диаспор


Селектор за бърза навигация

Диаспор

Клас: Оксиди и хидроксиди
Група: Диаспор

Краен продукт на диагенеза в залежи на боксит, формирани от тропическо изветряване на алуминиево-силикатни скали; от хидротермална промяна на алуминиеви минерали; хидротермален минерал в някои алкални пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Най-големият фасетиран образец е 157.66 каратов от Турция (Arem, 1987: 82).
Диаспор — образец 0209
Диаспор — образец 0209, снимка © НПМ

Оригинално описание: Haüy, R. J., 1801. VII. Diaspore (m.), c’est-à-dire, qui se disperse — Traité de Minéralogie 4: 358—360 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Мраморский завод, Косой Брод, Екатеринбург, Свердловска област, Урал, Русия.

Типов материал: Национален музей по естествена история, Париж, Франция (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: от гръцката дума διασπείρειυ (диаспеиреиу), да се разпръсне, в алюзия към обичайнато нагряване до спукване в пламъка на тръба за издухване (пипа).

Разпространение: много находища; някои от по-изтъкнатите включват: Гърция: островите Наксос and Самос; Русия: Урал, Свердловска област, Косой Брод; САЩ: Калифорния, окръг Моно, Белите планини, в рудника Чемпиън; Турция: Мугла; Швейцария: Тичино, Камполонго; Южна Африка: Северен Кейп (Anthony et al., 2001—2005). Материалът за фасетиране идва основно от Турция.

Химия

AlO(OH)

Основни елементи: водород (H), кислород (O), алуминий (Al).

Кристални данни

Кристалография: орторомбична — бипирамидален. Кристален хабитус: кристалите плочести по {010} и удължени до иглести по [001], до 40 cm, листовидни, люспести, масивни. Срастване: по {021}, за да образуват срастъци със сърцевидна форма или псевдохексагонални агрегати; по {061}, рядко (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {010} съвършена, по {110} ясна, по {100} в следи (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: много крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 6.5—7 (Arem, 1987: 81). Плътност: 3.3—3.4 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: турските камъни флуоресцират зелено под късовълнова ултравиолетова светлина (Arem, 1987: 82).

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял, светлосив, зеленикавосив, кафяв, бледожълт, розов, лилав, може да показва промяна в цвета, от кафяво-зелен на дневна светлина до малиноворозов при изкуствено осветление (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: диамантен, стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.702—1.75 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.048. Разсейване: слабо. Плеохроизъм: в дебели плочи може да бъде червеникавокафяв до червеникавовиолетов; сивкавозелен до зелен (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

3 образци: 0209 — 0.60 ct, Турция; 0464 — 0.76 ct, Турция; 0219 — 0.76 ct, Турция.


Изглед галерия