Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Магнезит


Селектор за бърза навигация

Магнезит

Клас: Карбонати (Нитрати)
Група: Калцит

Разновидности | Имена:

Първичен минерал в магмени или седиментни скали; формиран от метаморфизъм или промяна на серпентин и перидотит; рядък в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки. Най-големият фасетиран камък е 134.5 каратов от Бразилия (Arem, 1987: 127).

Оригинално описание: ‘Magnesit’ Karsten, D. L. G., 1808. Erd-und steinarten. Magnesit — Mineralogische Tabellen, Berlin: 48 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Бетолино, Балдисеро Канавезе, провинция Торино, регион Пиемонт, Италия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: за магнезия в състава му.

Разпространение: някои по-добре проучени находища включват: Австрия: Щирия; Бразилия: Баия, Брумадо; Гърция: Магнисия; Италия: Пиемонт, Балдисеро Канавезе; Китай: Ляонин; САЩ: Калифорния (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

MgCO3

Основни елементи: въглерод (C), кислород (O), магнезий (Mg).

Кристални данни

Кристалография: тригонална — хексагонално-скаленоедричен. Кристален хабитус: необичаен като кристали, до 30 cm, с големи {1011} или {0112}, изменени от {1010}, {1120} или плоски по {0001}; обикновено землисти, влакнести, зърнести, масивни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {1011}, съвършена (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 127). Твърдост: 3.5—4.5 (Arem, 1987: 127). Плътност: 2.92—3.12 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: може да проявява бледозелена до бледосиня флуоресценция и фосфоресценция под ултравиолетова светлина; триболуминесцентен (Anthony et al., 2001—2005). Други: слабо разтворим във вода, като с разтворимостта се увеличава с присъствието на натриев хлорид, натриев сулфат или въглероден диоксид.

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял, бледожълт, бледокафяв, бледорозов, лилаво-розов; безцветен при преминаваща светлина (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.509—1.72 — анизотропен [едноосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.19—0.202. Разсейване: много силно (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0164 — 4.86 ct, Бразилия; 0130 — 15.60 ct, без данни за находище.


Изглед галерия