Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Хамбергит


Селектор за бърза навигация

Хамбергит

Клас: Борати

Рядък акцесорен минерал в гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки. Най-големият фасетиран камък е 40.2 каратов (Arem, 1987: 109).

Оригинално описание: ‘Hambergit’ Brögger, W. C., 1890. Die Mineralien der Syenitpegmatitgänge der südnorwegischen Augit- und Nephelinsyenite, 16. Hambergit — Zeitschrift für Kristallographie 16: 65—67 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Салбутанген, Хелгероа, Ларвик, Вестфол, Норвегия.

Типов материал: Национален музей по естествена история, Париж, Франция, 10734; Национален природонаучен музей, Смитсониън, Вашингтон, САЩ, 116994; Природонаучен музей, Стокхолм, Швеция, 332865 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: в чест на професор Аксел Хамберг, шведски минералог и географ.

Разпространение: Мадагаскар: Бетафо, пегматите Анджанабаноана и Мианмар могат да се посочат като основни източници на суровина за фасетиране.

Химия

Be2(BO3)(OH)

Основни елементи: водород (H), берилий (Be), бор (B), кислород (O).

Кристални данни

Кристалография: орторомбична — бипирамидален. Кристален хабитус: обикновено кристализира добре, призматични по [001] или бипирамидални; до 30 cm. Срастване: по {110}, често мрежесто; контактните двойници могат да бъдат подчертано хемиморфни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {010}, съвършена; по {100}, добра (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест до неравен (Arem, 1987: 109). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 109). Твърдост: 7.5 (Arem, 1987: 109). Плътност: 2.33—2.37 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: безцветен, светлосив, светложълт; безцветен при преминаваща светлина (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.543—1.631 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.071—0.074. Разсейване: 0.015 (слабо). Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

3 образци: 0489 — 0.26 ct, Мианмар; 0499 — 0.34 ct, Мианмар; 0487 — 0.28 ct, Мианмар.


Изглед галерия