Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Флуорапатит


Селектор за бърза навигация

Флуорапатит

Клас: Фосфати, арсенати, ванадати
Група: Апатит

Най-често срещаният скалообразуващ фосфатен минерал; акцесорен в повечето магмени скали, важен в сиенити, алкални скали, карбонатити, гранитни пегматити; чест в мрамори и скарни (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: ‘Apatit’ Rammelsberg, C. F., 1860. Apatit — Handbuch der Mineralchemie, Wilhelm Engelmann, Leipzig: 351—355 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Грифенщайн, Еренфридерсдорф, Ерцгебирге, Саксония, Германия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: преименуван от оригиналното ‘апатит’, за да се подчертае химическия състав. Апатит е от гръцки απατείν (апатеин), ‘за да заблуди", тъй като често е бъркан с други минерали.

Разпространение: много находища: Афганистан: провинция Конар; Бразилия: Минас Жерайс, Нова Лима; Германия: Саксония, при Еренфридерсдорф; Канада: големи кристали от югоизточната част на Онтарио; Мексико: Дуранго, Церо де Меркадо; Пакистан: Гилгит-Балтистан; Русия; Южна Африка (Anthony et al., 2001—2005). Материал за фасетиране е известен от Мадагаскар.

Химия

Ca5(PO4)3F

Основни елементи: кислород (O), флуор (F), фосфор (P), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: хексагонална — бипирамидален. Кристален хабитус: като призматични хексагонални кристали, удължени по [0001], до 2 m; като сложни плосковидни до дисковидни кристали, плоски по {0001}, обикновено с много форми; зърнести, кълбовидни до бъбрековидни, пъпковидни, масивни. Срастване: рядко като контактни двойници по {1121} или {1013} (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: слаба по {0001} и {1010} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен до мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 5 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 3.1—3.25 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: може да бъде катодолуминесцентен, фосфоресцентен, или флуоресцентен под ултравиолетова светлина (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: морскозелен, виолетов, пурпурен, син, розов, жълт, кафяв, бял, безцветен; може да бъде зониран; безцветен или леко оцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до полусмолист (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.631—1.646 — анизотропен [едноосен (-)] (Anthony et al., 2001—2005). Разсейване: няма данни. Плеохроизъм: слаб до силен ако е оцветен (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

2 образци: 0057 — 0.82 ct, Мадагаскар; 0013 — 0.45 ct, Мадагаскар.


Изглед галерия