Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Флуорапатит — образец 0057, снимка © НПМ
Флуорапатит — образец 0057, снимка © НПМ

Флуорапатитобразец 0057

Произход

Източна Африка
Мадагаскар
Флуорапатит — образец 0057, карта на находището
Данни

Тегло: 0.82 ct; размери: 7.00 | 5.08 | 3.54 mm; форма: овал; цвят: умерено светло много наситено синкавозелен; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Флуорапатит — образец 0013

Още информация от ‘Класификация’


Най-често срещаният скалообразуващ фосфатен минерал; акцесорен в повечето магмени скали, важен в сиенити, алкални скали, карбонатити, гранитни пегматити; чест в мрамори и скарни (Anthony et al., 2001—2005).