Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Флуорапатит — образец 0013, снимка © НПМ
Флуорапатит — образец 0013, снимка © НПМ

Флуорапатитобразец 0013

Произход

Източна Африка
Мадагаскар
Флуорапатит — образец 0013, карта на находището
Данни

Тегло: 0.45 ct; размери: 6.60 | 3.67 | 2.04 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено светло много наситено синкавозелен; много леко сивкав; чистота: леко включен; шлифовка: средна; третиране: нагряване.
Бележки

Чист образец; степенчат стил шлифовка.

Други образци
Флуорапатит — образец 0057

Още информация от ‘Класификация’


Най-често срещаният скалообразуващ фосфатен минерал; акцесорен в повечето магмени скали, важен в сиенити, алкални скали, карбонатити, гранитни пегматити; чест в мрамори и скарни (Anthony et al., 2001—2005).